Ako si vybrať správne dvere

Voľba dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu

Analýza prostredia

Rozhodnutiu o potrebe zakúpiť bezpečnostné dvere by mala predchádzať analýza prostredia napr. miera rizika vlámania vyplývajúca z umiestnenia domu/bytu, t. j. či ide o jednogeneračný dom stojaci samostatne alebo v radovej zástavbe, viacgeneračný dom, sídlisko, budovu/dom chránený systémom monitorovania alebo vybavený individuálnym poplašným systémom, ako aj aká je úroveň kriminality v okolí. Pokiaľ ide o stupeň ohrozenia vlámaním, je možné podľa rôznych údajov predpokladať, že s väčšou pravdepodobnosťou sú vlámaniu vystavené viac byty ako jednogeneračné domy, a to z dôvodu, že do jednogeneračných domov je oveľa ľahšie vlámať sa cez okno či garážové dvere, ak nie sú poriadne zabezpečené.

Výsledok analýzy prostredia

Výsledok analýzy prostredia umožňuje zvoliť si dvere požadovanej triedy odolnosti proti vlámaniu, ktoré spĺňajú určité technické a úžitkové parametra v závislosti od stupňa ohrozenia. Pri nízkom riziku vlámania a ak je budova/byt chránená monitorovacím systémom môžeme používať dvere najnižšej triedy odolnosti proti vlámaniu. Pri priemernej úrovni rizika v a spojení s výstražným systémom na ochranu bytu vystačia dvere najmenej 2. triedy odolnosti proti vlámaniu. V prípade, že riziko vlámania je stredne vysoké, mali by byť povinné dvere prinajmenšom 3. triedy a do objektov s vysokým alebo veľmi vysokým stupňom rizika ohrozenia vlámaním by mali byť zakúpené dvere triedy 4, t. j. najvyššej triedy odolnosti proti vlámaniu.

Rozhodnutie o kúpe bezpečnostných dverí

Rozhodnutie o tom, ako zabezpečiť vchod do domu alebo bytu záleží zvyčajne od finančných možností, a preto je treba sa usilovať získať za minimum peňazí maximum ochrany a nezabúdať na to, že dobré dvere aj nižšej triedy odolnosti proti vlámaniu nie sú lacné, takže sú často ponúkané ako falošné. Ich vyššia cena je spôsobená nákladmi na testy, skúšky, certifikačné poplatky a použité materiály a prácu. Preto by ste nemali kupovať dvere, ktoré nemajú príslušné atesty, vyhlásenie o zhode a odolnosti, pokiaľ ide o záručný a pozáručný servis.

Jednoduchý nákup na splátky
Quatro - Nákup na splátky
Partneri
wisniowski
Aktuality