Dvere do bytov a kancelárií

Atestované dvere do bytov

Kovové vystužené dvere

WD,WDT

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 2. triede požiadaviek, t. j. v priemerných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_wd_wdt

C,CT

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_c

STAR S

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných  prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_star_s

Kovové vystužené protipožiarne dvere

AP30

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných
budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) vrátane ochrany proti požiaru.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_ap30

Kovové vystužené panelové dvere

WX10

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 2. triede požiadaviek, t. j. v priemerných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_wx10

CX10

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_cx10

SX10

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných  prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_sx10

Protipožiarne a dymunepriepustné kovové, vystužené panelové dvere

APX 3013, APX 3010D

Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby a izby) vrátane ochrany proti požiaru (APX 3010) alebo protipožiarne a pred prenikaním dymu (APX 3010D) – trieda dymunepriepustnosti: Sa, Sm
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií: bezpecnostne_dvere_gerda_APX3010_3010D

Farby_dizajn_panelovych_dveri

Jednoduchý nákup na splátky
Quatro - Nákup na splátky
Partneri
wisniowski
Aktuality