Priemyselné oplotenie

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

K systému patria: posuvné a dvojkrídlové brány, bránky, ale aj mriežkové panely, priemyselné segmenty s výplňou v podobe uzavretej tvarovky stĺpy a montážne príslušenstvo. Vďaka modulovej budove všetky prvky oplotenia môžu byť ľubovoľne skladané a zostavované prispôsobujúc ich k požiadavkám objektu a tvaru terénu.

MODERNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA

Výroba systémov priemyselných oplotení je založená na najlepších surovinách a moderných technologických líniách. Všetky výrobky sú dôkladne overované a testované. K navrhovaniu oplotení sa využívajú moderné počítačové techniky založené na metóde hotových prvkov MES, vďaka čomu môžeme spoznať pôsobenie výrobku v rôznych podmienkach, dokonca aj pred vznikom jeho prototypu.

ZÁRUKABE ZPEČNOSTI

Priemyselné oplotenia v každej situácii zaručujú najvyšší stupeň zabezpečenia. Všetky výrobné procesy, od prípravy ocele rezaním, zváraním a spájaním, cez zinkovanie a maľovanie sú veľmi dôkladne kontrolované, vďaka čomu získavame výrobok najvyššej kvality. Výrobky splňajú požiadavky odborného priemyselného stavebníctva, a ich bezpečné používanie je potvrdené označením CE.

Jednoduchý nákup na splátky
Quatro - Nákup na splátky
Partneri
wisniowski
Aktuality